КУЛОКРАНОВЕ – LIEBHERR

кулокранове LIEBHER_GORNO_90.1

Горно въртене обхват стрела (м) работна височина (м) работна височина (м) с укрепване товароподемност (тона)
LIBHERR 90.1 45 43.8 110 8.0-1.9

кулокранове LIEBHER_GORNO_63_HC

Горно въртене обхват стрела (м) работна височина (м) работна височина (м) с укрепване товароподемност (тона)
LIBHERR 63 НС 45 38.3 - 5.6-1.1

кулокранове LIEBHER_86K_dolno

Долно въртене обхват стрела (м) работна височина (м) работна височина (м) с укрепване товароподемност (тона)
LIBHERR 86 К 40 32 - 8.0-0.2

кулокранове liebherr_80_K_DOLNO

Долно въртене обхват стрела (м) работна височина (м) работна височина (м) с укрепване товароподемност (тона)
LIBHERR 80K 45 32 - 7.0-1.1

кулокранове LIEBHERR_70K_dolno

Долно въртене обхват стрела (м) работна височина (м) работна височина (м) с укрепване товароподемност (тона)
LIBHERR 70 К 42.5 32 - 6.0-1.0

кулокранове LIEBHER_63K_DOLNO

Долно въртене обхват стрела (м) работна височина (м) работна височина (м) с укрепване товароподемност (тона)
LIBHERR 63 К 43 32.7 - 6.1-1.1

КУЛОКРАНОВЕ – POTAIN

кулокранове POTAIN_H5_34B

Горно въртене обхват стрела (м) работна височина (м) работна височина (м) с укрепване товароподемност (тона)
POTAIN
H5/34B
60 71 - 20-3.4

кулокранове POTAIN_G3_33B

Горно въртене обхват стрела (м) работна височина (м) работна височина (м) с укрепване товароподемност (тона)
POTAIN
G3/33B
60 64.5 194.5 12.0-2.5

кулокранове POTAIN_H30_23C

Горно въртене обхват стрела (м) работна височина (м) работна височина (м) с укрепване товароподемност (тона)
POTAIN
Н30/23С
60 64.5 194.5 12-1.8

кулокранове POTAIN_Fo23B

Горно въртене обхват стрела (м) работна височина (м) работна височина (м) с укрепване товароподемност (тона)
POTAIN
Fo23B
50 49.4 92 10.0-2.3

кулокранове POTAIN_744E

Горно въртене обхват стрела (м) работна височина (м) работна височина (м) с укрепване товароподемност (тона)
POTAIN
744 E
48 44 82 10.0-2.35

кулокранове POTAIN_E10_14C

Горно въртене обхват стрела (м) работна височина (м) работна височина (м) с укрепване товароподемност (тона)
POTAIN
E10-14C
45 34.3 - 4.0-1.3

кулокранове POTAIN_360B

Долно въртене обхват стрела (м) работна височина (м) работна височина (м) с укрепване товароподемност (тона)
POTAIN
360 B
45 32 - 8.0-1.0

кулокранове POTAIN_330B

Долно въртене обхват стрела (м) работна височина (м) работна височина (м) с укрепване товароподемност (тона)
POTAIN
330 B
30 20 - 3-1

КУЛОКРАНОВЕ – PEINER

кулокранове Peiner_SK100

Горно въртене обхват стрела (м) работна височина (м) работна височина (м) с укрепване товароподемност (тона)
PEINER
SK 100
46 52.5 - 6.3 - 1.95
 

КУЛОКРАНОВЕ – SAEZ

кулокранове SAEZ_S_52

Горно въртене обхват стрела (м) работна височина (м) работна височина (м) с укрепване товароподемност (тона)
SAEZ
S-52
52 35.60 - 2.2 - 1.1

 

 

 

КУЛОКРАНОВЕ - KONDEKTA

 

кулокранове CONDEKTA_4011_DOLNO
Долно въртене обхват стрела (м) работна височина (м) работна височина (м) с укрепване товароподемност (тона)
KONDEKTA
4011/25
40 24.5 - 5 - 1.1

 

 

кулокранове SAEZ_S_62

Горно въртене обхват стрела (м) работна височина (м) работна височина (м) с укрепване товароподемност (тона)
SAEZ
S-46
46 43.60 - 2.5 - 1

КУЛОКРАНОВЕ – KONDEKTA

кулокранове CONDEKTA_4011_DOLNO

Долно въртене обхват стрела (м) работна височина (м) работна височина (м) с укрепване товароподемност (тона)
KONDEKTA
4011/25
40 24.5 - 5 - 1.1